slide02 slide03
Đối tác
 • DAB
 • PENTAX
 • HCP
 • EBARA
 • SAER
 • GRUNDFOS
 • MOTOR FRANKLIN
 • MOTOR ATT
 • AQUASYSTEM
 • VAREM
 • SHOWFOU
 • TECO
Hình ảnh
 • Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập
 • Họp báo Vietwater 2017
 • BNI NETWORKING
 • BNI VISISTOR DAY
 • CÔNG TY TẤN PHÚ - Bình Dương
 • Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập
 • CÔNG TY TẤN PHÚ - TP.HCM
 • Họp báo Vietwater 2017

MÁY BƠM HÚT CHÂN KHÔNG HIỆU HANCHANG

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Hệ thống bơm chân không vòng nước rời trục
Hệ thống bơm chân không vòng nước rời trục  Công dụng (Usage): Ứng dụng tr..
Liên hệ
Máy bơm hút chân không vòng nước liền trục hiệu HANCHANG Model: HWVP-D-100/170
Máy bơm hút chân không vòng nước liền trục hiệu HANCHANG Model: HWVP-D-100-170  Côn..
Liên hệ
Máy bơm hút chân không vòng nước rời trục 1 cấp hiệu HANCHANG Model: HWVP-1-100/170
Máy bơm hút chân không vòng nước rời trục 1 cấp hiệu HANCHANG Model: HWVP-1-100/170  ..
Liên hệ

Máy bơm hút chân không vòng nước rời trục 1 cấp hiệu HANCHANG Model: HWVP-1-2500/3400
Máy bơm hút chân không vòng nước rời trục 1 cấp hiệu HANCHANG Model: HWVP-1-2500/3400 Cô..
Liên hệ
Máy bơm hút chân không vòng nước rời trục 1 cấp hiệu HANCHANG Model:HWVP-1-300/2000
Máy bơm hút chân không vòng nước rời trục 1 cấp hiệu HANCHANG Model: HWVP-1-300/2000  ..
Liên hệ
Máy bơm hút chân không vòng nước rời trục 2 cấp hiệu HANCHANG Model: HWVP-2-045/150
Máy bơm hút chân không vòng nước rời trục 2 cấp hiệu HANCHANG Model: HWVP-2-045/150  ..
Liên hệ

Máy bơm hút chân không vòng nước rời trục 2 cấp hiệu HANCHANG Model: HWVP-2-250/1300
Máy bơm hút chân không vòng nước rời trục 2 cấp hiệu HANCHANG Model: HWVP-2-250/1300  ..
Liên hệ
Máy bơm hút chân không vòng nước rời trục 2 cấp hiệu HANCHANG Model: HWVP-2-2000/2800
Máy bơm hút chân không vòng nước rời trục 2 cấp hiệu HANCHANG Model: HWVP-2-2000/2800  ..
Liên hệ
X